Tietosuojaseloste

Lokaatio Real Estate Oy asiakasrekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä
Lokaatio Real Estate Oy
Y-Tunnus: 2811707-5
Kiiltokalliontie 28, 02180 Espoo

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Henri Iivari
Puh. 040 821 5505
henri.iivari@lokaatio.com

 

3. Rekisterin tarkoitus
Asiakasrekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa. 

 

4. Henkilötietojen sisältö ja tietolähteet
Asiakas- ja yhteistyösuhteen solmimisen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

 

5. Tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten Lokaatio Real Estate Oy:n toimeksiantajille, jotta tarvittavat toimenpiteet pystytään tekemään asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat kohdekäynnit, vuokratarjouksiin sekä vuokrasopimusneuvotteluihin liittyvät asiat. Tietoja ei luovuteta muissa tarkoituksissa tai kolmansille osapuolille, jotka eivät liity asiakassuhteen hoitamiseen.

 

6. Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhteen hoitaminen edellyttää. 

 

7. Tarkastusoikeus & tietojen poistaminen rekisteristä
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Jokaisella on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tarkastus- ja poistamispyynnöt tehdään sähköpostitse reksiterin yhteyshenkilölle.